Scherpzinnig, zakelijk en doelgericht!

Over OnsContact

Over ons

Frans Kok

Frans Kok Management & Advies is een onderneming waarin langdurige ervaring in de gezondheidszorg en de non-profit sector samenkomt. De onderneming biedt bestuurders, directies en beleidsmakers in de gezondheidszorg en non-profit sector ondersteuning bij strategische en tactische vraagstukken.

Frans Kok heeft meer dan 25 jaar ervaring binnen de gezondheidszorg, kent de medische praktijk van nabij en weet de waarde van nationaal en internationaal onderzoek goed in te schatten. Daarnaast is hij gekend in het hoger onderwijs.

Door de bril van een assessor is Frans Kok een scherpzinnige, zakelijke en doelgerichte leider die met een flinke dosis vastberadenheid en energie zaken voor elkaar wil krijgen. Zijn medische achtergrond brengt met zich mee dat hij zijn hoofd koel houdt en op een rationele wijze zakelijke doelen en persoonlijke zaken probeert te scheiden.

Naast geneeskunde heb ik de executive master business administration afgerond. In drie jaar tijd heb ik in 1991 mijn academische promotie afgerond, met als thema stress en het immuunsysteem. Naast publicaties uit mijn proefschrift heb ik verschillende wetenschappelijke artikelen geschreven, op geneeskundig en bedrijfskundig gebied.

De periode van basaal wetenschappelijk onderzoek aan de RUU werd vervolgd door een periode van geneesmiddelenonderzoek in verschillende West-Europese landen, Zuid-Afrika en de VS. In die periode heb ik vanuit Nederland, Zwitserland en Denemarken gewerkt, waar ik achtereenvolgens woonachtig was. In deze internationale context heb ik leiding gegeven aan verschillende interne deelgeledingen en contractorganisaties.

Na mijn terugkeer uit Kopenhagen ben ik vervolgens 11 jaar actief geweest als medisch practicus en als zakelijk leider binnen de MC groep in het ziekenhuis Lelystad/Emmeloord. 

In deze jaren ben ik 5 jaar medisch stafbestuurslid geweest, heb ik vrijwilligerswerk gedaan (voorzitter bestuur Alzheimer Nederland, provincie Flevoland) en een module farmacologie geschreven voor het masteronderwijs MANP aan de Hogeschool Utrecht. In 2013 heb ik de overstap gemaakt naar het hoger onderwijs, als directeur van de divisie Gezondheid en Welzijn van hogeschool Windesheim. Vanuit die functie ben ik bestuurslid geweest van de Zorgcampus Noorderboog te Meppel en lid van het Health Innovation Park in Zwolle.

Diensten

management

Interim-management, waarbij het focus ligt bij organisatie veranderingen en reorganisatie

Diagnose

Diagnostische organisatie-interventies en advies

Advies

Beleid en advies op zorginhoudelijk en zorginnovatie-gebied

Coaching

Via onze netwerkpartners worden ook operationele diensten aangeboden zoals coaching van verpleegkundigen en mediation

MANAGEMENT

Interim-management, waarbij het focus ligt bij organisatie veranderingen en reorganisatie

Er kunnen verschillende redenen zijn om een interim manager te vragen. Er kan een vacuüm ontstaan zijn door het vertrek van een manager of directeur-bestuurder of er dient zich een organisatieverandering aan.

Frans Kok heeft binnen organisaties – zorg en onderwijs – met hoog opgeleide professionals veranderingen plaats laten vinden. Daarnaast is ervaring opgedaan met middellange R&D projecten, relevant voor het innovatievermogen van organisaties.

DIAGNOSE

Diagnostische organisatie-interventies en advies

Voorafgaand aan het geven van een advies is een diagnostisch traject aan de orde, waarin zowel de structuur als de cultuur binnen de organisatie wordt beschouwd. Deze dienst kan eveneens vanuit Frans Kok Management & Advies aangeboden worden, met passende aanbevelingen.

ADVIES

Beleid en advies op zorginhoudelijk en zorginnovatie-gebied

Op basis van de bestaande medische vaardigheden en expertise kan op organisatie dan wel op individueel niveau beleid en advies geformuleerd worden. Verschillende zorginhoudelijke innovaties met een multidisciplinair karakter zijn in het recente verleden door de eigenaar opgezet, waaronder een psychiatrisch-medische unit voor complexe ziekenhuiszorg.

COACHING

Via onze netwerkpartners worden ook operationele diensten aangeboden zoals coaching van verpleegkundigen en mediation

Vanuit de eigen organisatie kan mediation en coaching geleverd worden. Het aanbod in mediation richt zich specifiek op interrelationele conflicten waar juridische aspecten een ondergeschikte rol spelen. De coaching is met name gericht op het begeleiden van verpleegkundigen binnen de ziekenhuis en verpleeghuissetting.

Casus

“Frans combineert scherpe analyses met humor, een waardevolle combinatie voor een organisatie in verandering.”

“In een samenwerkingsverband met meerdere bestuurders van diverse organisaties luistert Frans goed naar ieders inbreng, weegt zaken goed onderbouwd tegen elkaar af en gaat altijd voor het gezamenlijke belang.”

“Frans is analytisch sterk, hij kan korte en lange termijn zaken goed aan elkaar koppelen en essentiele van niet essentiele zaken van elkaar scheiden. Hij is iemand die op een systematische wijze problemen en situaties snel en accuraat analyseert. Hierbij maakt hij vlug een inschatting van de voor- en nadelen van mogelijke oplossingen waarbij hij zaken van alle kanten bekijkt. Een van zijn drijfveren is een organisatie zo in te richten dat mensen weten wat ze moeten doen en helder is wie waarvoor verantwoordelijk is. Hij vindt het belangrijk dat mensen voldoende ruimte hebben om de zaken waarvoor ze verantwoordelijk zijn te kunnen afhandelen.”

In de periode dat ik samen met Frans in het bestuur van de Zorgcampus Noorderboog zat, heb ik erg prettig met hem gewerkt. Frans is enerzijds een nuchter mens, maar tegelijk ook enthousiast en op zoek naar mogelijkheden en oplossingen. Ik heb Frans leren kennen als een snelle, analytische denker met een scherp oog voor de dagelijkse praktijk.

English Summary

Frans Kok Management & Advice is an enterprise providing interim-management solutions for health care and non-profit organizations. It also supports organizations in policy making, both for health care related issues and health care innovations. In short, strategic and tactical situations may ask for additional, external support. This is where my company can step in.

The owner has expertise in Health Care and the Life Science industry for over 25 years, both as a professional and as a manager and director. The last two years of his career he has been heading the health division of a university of applied sciences. Among others, versatility and decisiveness are characteristic of his business traits. For over 6 years he has worked and lived abroad, where he divided his time between managerial and professional activities. In total, he spent over 10 years in managerial positions.

© Copyright - Frans Kok Management en Advies | KvK. 64272613 | design by Zweers Creatives