Management

Interim-management, waarbij het focus ligt bij organisatie veranderingen en reorganisatie