Management

Interim-management, waarbij het focus ligt bij organisatie veranderingen en reorganisatie

Er kunnen verschillende redenen zijn om een interim manager te vragen. Er kan een vacuüm ontstaan zijn door het vertrek van een manager of directeur-bestuurder of er dient zich een organisatieverandering aan. Verandering vindt plaats als degene die verandert zijn verantwoordelijkheid neemt. Frans Kok heeft binnen organisaties – zorg en onderwijs – met hoog opgeleide professionals veranderingen plaats laten vinden. Daarnaast is ervaring opgedaan met middellange R&D projecten, relevant voor het innovatievermogen van organisaties.